Spis treści

Nie potrzebujecie aplikacji, czy przycisku aby sterować lampą. Działa to z sterownikiem DigitVision RGB, poniżej pokazano instrukcję włączania i wyłączania lampy w Home Assistant przy pomocy Node-RED z Home Assitant.

Instrukcja konfiguracji sterownika z Home Assistant

  1. Przypisz stałe IP lampie na routerze, lampa musi być w tej samej adresacji sieci co Home Assitant.
  2. W Home Assistant zainstaluj serwer Node-RED jeśli jeszcze nie jest zainstalowany.
  3. W pliku configuration.yaml należy dodać wirtualną lampę, ja dodałem ją jako mqtt.
Konfiguracja Home Assistant
  1. Utwórz schemat automatyzacji, może to być dowolny event wejściowy, tutaj jest to żądanie MQTT przycisku RF podłączonego jako binary sensor. Należy zwrócić uwagę na Service toggle aby lampa była przełączana, Domain ustawić jako light.
Widok schematu NodeRED do wysyłania zapytań do sterownika DigitVision Bengrants
Ustawienia bloku przełączania zewnętrznych – widok schematu NodeRED
Widok blok uruchamia przełączanie światła lampy Bengrants na sterowniku DigitVision
Widok blok uruchamia przełączanie światła lampy
  1. Utwórz widoczny schemat przełączenia lampy. Na zakończeniu z HTTP request z żądaniem metody GET.
Ogólny widok przełączania lampy Bengrants
Ogólny widok przełączania lampy
Sprawdzenie statusu lampy w Home Assistant
Sprawdzenie statusu lampy w hassio
Żądanie GET wyłączające sterownik DigitVision
Żądanie GET wyłączające
  1. Zamień adres 192.168.0.123 na przypisany wcześniej na routerze stały adres IP lampy. Żądanie włączające powinno mieć postać:
http://192.168.0.123/?f=500&v=1&s=1
  1. Żądanie wyłączające powinno mieć postać:
http://192.168.0.123/?f=500&v=0&s=1

Uwagi dotyczące sterowania lampą Bengrants

Dzięki dodaniu sterowania do Home Assistant uzyskujemy możliwości automatyzacji. Jedyne co musimy zrobić to przypisać stałe IP swojej lampie na routerze, abyśmy mogli do niej wysłać żądanie GET. Działa z lampą RGB Bengrants Smart Wall Lamp 100, prawdopodobnie będzie działać ze wszystkimi sterownikami 2.0 DigitVision, co oznacza, że tym obejściem są one kompatybilne z Home Assistant. Natomiast sterowanie zmianą oświetlenia, jest dosyć skomplikowane, prawdopodobnie jest to realizowalne ale w moim przypadku aplikacja wysyłała szereg request GET do lampy o różnej treści.

Ocena lampy Bengrants RGB z wrażeniami użytkowania sterownika DigitVision

Lampa rozłącza się przy restarcie routera, wymagane w moim przypadku jest ponowne parowanie z lampą. Lampa ma programowalne programy, ja korzystam tylko z jednego fioletowego, który sam utworzyłem. Lampa zawsze resetuje się do tego utworzonego przeze mnie programu, który pasuje kolorystycznie do ścian i jest delikatny. Proces parowania wymaga aplikacji producenta na iOS lub Android.

Lampa RGB Bengransts na sterowniku DigitVision w rozsądnej cenie

Lampę zakupiłem na samym początku istnienia konta oficjalnego konta producenta na Allegro za 299 zł. Link do archiwalnej oferty wersji 100 w cenie 499 zł. Producent wsparł mnie technicznie bardzo ogólnymi informacjami na temat lampy, co nieznacznie ułatwiło proces wykonania zarządzania sterowaniem. Producent wypuścił aktualizację oprogramowania, jednak lampa u mnie nadal się rozłącza i nie zapamiętuje sieci po zaniku zasilania, bądź restarcie routera, ponowne włączenie zasilania zapewne rozwiązało by problem, jednak to jest zamocowany kinkiet i sama jego idea była taka, że nie będą ciągnięte przewody. Dla kogoś może to być dyskwalifikujące.

Finalne uwagi do lampy Bengrants

Lampa źle funkcjonowała w sieci WLAN gdzie dwa mesh pointy rywalizowały ze sobą, dlatego podłączyłem do drugiego SSID w 2.4 GHz należącego najbliższego routera z tą samą adresacją i serwerem DHCP. Od tego czasu problemy z łącznością ustąpiły, oprócz rozłączania przy braku zasilania. Obecnie lampa już nie jest dostępna w sprzedaży a działa już długo bezawaryjnie z kontrolą przez Home Assistant.

Sterowana przez Home Assistant lampa Bengrants Smart Lamp 100
Lampa Smart Lamp 100 zakupiona przez serwis allegro.pl

Film wideo z działająca lampą Bengrants na sterowniku DigitVision

Sterowanie lampą Bengratns na sterowniku DigitVision 2.0