Nasze wtyczki przeszły przez kilka wersji w 2023 roku. Nasze wszystkie przeszły ujednolicenie kodu dla wszystkich wspieranych wersji Craft CMS, przez co obecnie są kompatybilne z Craft CMS 3.x, 4.x i w miarę możliwości z wersją testową 5.x, czyli 5.0.0.alpha.

PDF Generator wtyczka dla Craft CMS

Logo wtyczki CoolTRONIC.pl plugin PDF Generator

Wtyczka PDF Generator to zaawansowane narzędzie do tworzenia i zarządzania plikami PDF w systemie Craft CMS. Wtyczka jest dostępna w dwóch planach: Lite (darmowy) i Plus (19 USD), które oferują różne funkcje i opcje. Wtyczka jest stale rozwijana i aktualizowana przez firmę CoolTRONIC.pl, która jest niezawodnym partnerem biznesowym oferującym szeroki zakres usług interaktywnych. Wtyczka otrzymała w tym roku wiele nowych funkcji i opcji, takich jak:

 • Generowanie plików PDF z dowolnego szablonu, adresu URL lub treści HTML
 • Dodawanie obrazów kodu QR do plików PDF
 • Generowanie miniatur obrazów z plików PDF, w tym roku wiele nowych funkcji
 • Ustawianie niestandardowych parametrów dla plików PDF, takich jak format, orientacja, nagłówki, stopki z treści URL oraz HTML
 • Tryb ochrony generowanych plików PDF
 • Instalowanie dodatkowych kompatybilnych pakietów w panelu administracyjnym
 • Konfigurowanie globalnych ustawień wtyczki w panelu administracyjnym

Jakie zmiany przeszła wtyczka PDF Generator w okresie świąt przygotowując ją do zmian na 2024?

Wtyczka PDF Generator jest dostępna na licencji rzemieślniczej i można ją pobrać ze sklepu z wtyczkami lub z repozytorium GitHub. Aby dowiedzieć się więcej o wtyczce, zapoznaj się z dokumentacją lub zapoznaj się z naszą stronę internetową.

Firma CoolTRONIC.pl jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zawsze gotowa do podjęcia nowych wyzwań. O czym świadczą commity, które można znaleźć na repozytorium GitHub w pliku zawierającym zmiany wtyczki. Wtyczka PDF Generator ma obecnie 7 forków, 11 gwiazdek na GitHub i prawie 150 aktywnych instalacji na sklepie, co pokazuje jej popularność i zaufanie wśród użytkowników.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu w sprawie wtyczek lub innych usług interaktywnych. Wtyczka PDF Generator została zaktualizowana do wersji 2.x w okresie świątecznym, która wprowadza następujące zmiany:

 • Dodano możliwość wyboru trybu generowania plików PDF zgodnie ze standardami PDF-A i PDF-X (Plus)
 • Dodano możliwość konwersji obrazów do CMYK dla lepszej jakości druku (Plus)
 • Dodano tryb ochrony plików aby zablokować np. edycję, drukowanie, kopiowanie (Plus)
 • Dodano opcję usuwania niewidzalnych znaków wodnych (Plus)
 • Dodano opcję pozwalającej wybrać tryb generacji i wstrzykiwania zmiennych do szablonu dla lepszej kontroli nad generowaniem plików PDF z dowolnych adresów URL
 • Dodano opcję przycinania miniaturek
 • Naprawiono błąd bezpieczeństwa dodając brakujące ustawienie kodowania przy pobieraniu adresów URL
 • Zmieniono kod wtyczki, aby scalić dwie gałęzie Craft CMS (wersję 0.x i 1.x) w jedną od wersji 2.0.0, aby poprawić układ, czytelność i kompatybilność
 • Dodano możliwość wyłączenia kompresji plików PDF dla mniejszej utraty jakości
 • Dodano możliwość ustawiania przestrzeni kolorów i drukowania danych do pliku dziennika debugowania
 • Dodano możliwość ustawiania pierwszej i ostatniej strony pliku PDF
 • Dodano możliwość odinstalowywania dodatkowych pakietów z panelu administracyjnego optymalizując mechanizm instalacyjny
 • Dodano kompatybilność z najnowszą wersją Craft CMS 5.0.0.alpha
 • Poprawiono błąd bezpieczeństwa, który mógł pozwolić na wstrzyknięcie kodu do witryny przy pobieraniu adresów URL
 • Poprawiono czytelność, spójność, logikę kodu i opisów w klasach wtyczek
 • Usunięto nieużywane importy z kodu i niepotrzebny import alertów z panelu ustawień wtyczki

Jakie są planowane zmiany na rok 2024 dla PDF Generator?

Wtyczka PDF Generator ma w planach wprowadzić kilka nowych funkcjonalności w 2024 roku, które będą zwiększać jej użyteczność, wprowadzą możliwości automatyzacji i bezpieczeństwa. Oto niektóre z nich:

 • Możliwość automatycznej weryfikacji danych z cyfrowo podpisanych dokumentów PDF, które obsługują podpisy cyfrowe załączane za pomocą plików PDF np. względem ręcznie wprowadzonych danych użytkownika. Ta funkcja m. in. pozwoli na sprawdzenie, czy dokument PDF jest autentyczny i nie został zmieniony po podpisaniu i czy użytkownik wprowadził prawidłowe dane. Będzie ona współpracować z różnymi e-usługami podpisu cyfrowego, takimi jak “Podpisz podpisem zaufanym” w Polsce i podobnymi w innych krajach zagranicznych od wersji Pro.
 • Możliwość odczytu pliku PDF i dodania treści na danej stronie. Ta funkcja pozwoli na edycję istniejących plików PDF, dodawanie nowych stron z elementami, takich jak tekst, obrazy, znaki wodne, kod QR i inne. Będzie ona dostępna w planie Lite.
 • Możliwość wyeksportowania załączników z pliku PDF. Ta funkcja pozwoli na pobieranie i zapisywanie plików, które są dołączone do pliku PDF, takich jak obrazy, dokumenty, arkusze kalkulacyjne i inne. Będzie ona dostępna w planie Plus.
 • Możliwość utworzenia podstrony przy użyciu treści zaimportowanego PDF lub załącznika, lub sprawdzenia danych już utworzonej podstrony. Ta funkcja pozwoli na tworzenie nowych stron w systemie Craft CMS na podstawie plików PDF lub ich załączników, lub na porównywanie danych z plików PDF z wybranymi danymi na stronach Craft CMS. Będzie ona dostępna w planie Pro.

Co nowego w innych wtyczkach w 2023 roku?

W 2023 roku firma CoolTRONIC.pl opracowała i udostępniła kilka nowych i ulepszonych oprogramowań, które zwiększają wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność witryn internetowych. Oto niektóre z nich:

CDN Cache & Preload wtyczka dla Craft CMS

Logo wtyczki CoolTRONIC.pl CDN Cache & Preload

CDN Cache & Preload to wtyczka powstała w 2023 r. do systemu Craft CMS, która pozwala na łatwe i szybkie wdrażanie i zarządzanie usługą CDN (Content Delivery Network) Cloudflare lub revrse proxy od Varnish Cache Plugin for ISP Config dla całej witryny. Wtyczka ma 1 gwiazdkę na GitHub i ok. 30 aktywnych instalacji na sklepie, oferując następujące funkcje i korzyści:

 • Automatyczne czyszczenie i odświeżanie pamięci podręcznej CDN Cloudflare lub reverse-proxy dla zmienionych zasobów
 • Możliwość ręcznego czyszczenia i odświeżania pamięci podręcznej CDN Cloudflare lub reverse-proxy dla wybranych zasobów lub całej witryny
 • Możliwość wyboru dostawcy CDN jak Cloudflare i reverse-proxy
 • Możliwość konfigurowania ustawień CDN Cloudflare, takich jak strefy, reguły, nagłówki i inne
 • Możliwość monitorowania stanu i statystyk ładowania danych URL z poziomu panelu administracyjnego
 • Zwiększenie szybkości ładowania i dostępności witryny dzięki dystrybucji zasobów z najbliższych serwerów CDN Cloudflare lub przez reverse-proxy
 • Zmniejszenie obciążenia i kosztów serwera dzięki zredukowaniu liczby zapytań i transferu danych
 • Ładowanie stron do statycznych plików HTML aby pominąć zapytania do serwera PHP
 • Poprawa bezpieczeństwa i ochrony witryny dzięki zastosowaniu certyfikatów SSL i zabezpieczeń CDN lub ISP Config

Wtyczka CDN Cache & Preload jest dostępna na licencji Craft i można ją pobrać ze sklepu z wtyczkami lub z repozytorium GitHub.

Static Files Autoversioning wtyczka dla Craft CMS

Logo wtyczki CoolTRONIC.pl Static Files Autoversioning

Static Files Autoversioning to wtyczka z nowymi funkcjnalnościami w 2023 r, do systemu Craft CMS, która pozwala na automatyczne dodawanie wersji do plików statycznych, takich jak obrazy, skrypty i arkusze stylów. Wtyczka ma trzy gwiazki na GitHub i ok. 50 aktywnych instalacji na sklepie, oferując następujące funkcje i korzyści:

 • Automatyczne dodawanie wersji do plików statycznych za pomocą numeru budowy lub czasu ostatniej modyfikacji pliku
 • Zapobieganie problemom z pamięcią podręczną przeglądarki, dzięki czemu użytkownicy zawsze otrzymują najnowszą wersję plików
 • Zwiększenie wydajności i oszczędność pasma, dzięki czemu pliki są pobierane tylko wtedy, gdy się zmieniają
 • Łatwa instalacja i konfiguracja, bez potrzeby zmiany kodu źródłowego lub szablonów

Wtyczka Static Files Autoversioning jest dostępna na licencji GPLv3 i można ją pobrać ze sklepu z wtyczkami lub z repozytorium GitHub.

Varnish Cache wtyczka dla ISPConfig 3

Logo wtyczki CoolTRONIC.pl dla ISP Config dla reverse proxy z Varnish Server

Varnish Cache Plugin to wtyczka do systemu ISPConfig 3, która otrzymała poprawki w 2023 r. i pozwala na ustawienie i zarządzanie serwerem Varnish Cache dla witryn WordPress i CraftCMS. Wtyczka ma dwie gwiazdki na GitHub i 1 historyczny fork na GitHub, oferuje następujące funkcje i korzyści:

 • Używanie Varnish Cache jako serwera pośredniczącego, który przechowuje i dostarcza treści statyczne i dynamiczne z witryn WordPress i CraftCMS
 • Używanie Apache jako serwera zaplecza, który obsługuje zapytania, które nie mogą być obsłużone przez Varnish Cache
 • Używanie NGINX jako serwera SSL, który zapewnia szyfrowanie i terminację połączeń HTTPS
 • Automatyczne czyszczenie i odświeżanie pamięci podręcznej Varnish Cache przy zmianach treści na witrynach WordPress i CraftCMS przy pomocy zewnętrznego oprogramowania
 • Zwiększenie szybkości ładowania i skalowalności witryn WordPress i CraftCMS dzięki zastosowaniu Varnish Cache
 • Poprawa bezpieczeństwa i ochrony witryn WordPress i CraftCMS dzięki zastosowaniu NGINX SSL
 • Zgodność z różnymi wtyczkami WordPress i CraftCMS, takimi jak WP Rocket, Proxy Cache Purge, CDN Cache and Preload, Blitz i inne

Wtyczka Varnish Cache Plugin for ISPConfig 3 jest dostępna na licencji GNU GPL v3 i można ją pobrać z repozytorium GitHub i przeczytać więcej na naszej stronie internetowej.

Podsumowanie

W 2023 roku firma CoolTRONIC.pl dostarczyła wiele nowych i ulepszonych oprogramowań, które zwiększają wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność witryn internetowych. Nasze wtyczki do systemu Craft CMS, takie jak PDF Generator, CDN Cache & Preload i Static Files Autoversioning, oferują zaawansowane funkcje i opcje do tworzenia i zarządzania plikami PDF, usługą CDN i plikami statycznymi. Nasza wtyczka do systemu ISPConfig 3 z NGINX reverse proxy, pozwala na ustawienie i zarządzanie serwerem Varnish Cache dla witryn WordPress i CraftCMS. Nasze oprogramowania są dostępne na licencji Craft lub otwartej GNU GPL v3 i można je pobrać ze sklepu z wtyczkami lub z repozytorium GitHub. Nasze oprogramowanie jest stale rozwijane i aktualizowane, a także kompatybilne z najnowszymi wersjami Craft CMS i innych systemów.

Zapraszamy do współpracy z firmą CoolTRONIC.pl w każdym aspekcie związanym z oprogramowaniem i usługami interaktywnymi. Jesteśmy czynni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zawsze gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Oferujemy profesjonalne i niezawodne rozwiązania, które spełnią Twoje oczekiwania i potrzeby. Aby skontaktować się z nami, odwiedź naszą stronę kontaktową lub napisz do nas na adres e-mail.

Życzymy Ci rozwoju biznesowego i osobistego w nowym 2024 roku. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z naszych usług, a także że będziesz polecał nas swoim znajomym i partnerom. Dziękujemy za zaufanie i współpracę. Niech nowy rok przyniesie Ci wiele sukcesów i radości.