Wystarczy Home Assistant aby sterować sterownikiem DigitVision przy pomocy Node-RED i mieć dostęp do zaawansowanych automatyzacji, instrukcja z filmem wideo wideo.