AuCool to aplikacja napisana na zaliczenie z przedmiotu o przetwarzaniu sygnałów akustycznych. W tym wpisie została omówiony projekt aplikacji audiogram testującej słuch.