This image has an empty alt attribute; its file name is step_1.png
Należy skopiować standardowe pliki z folderu “common” uruchomieniowe w pierwszym kroku.

Jak przenieść niemożliwą do skopiowania przez Steam grę na inny dysk. W pierwszym kroku musimy przejść do folderu “steamapps/common” w folderze instalacyjnym Steam. W tym folderze znajdują się pliki uruchamiające.

This image has an empty alt attribute; its file name is step_2.png

Następnie musimy sprawdzić identyfikator gry, na przykład War Thunder ma identyfikator 236390. Wchodzimy do sklepu biblioteki Steam i uzyskujemy identyfikator z linku w przeglądarce.

This image has an empty alt attribute; its file name is step_4.png

W następnym kroku musimy skopiować pliki specyficzne dla Steam z folderu „steamapps” i przenieść „appmanifest_236390.acf” do nowej lokalizacji biblioteki Steam.

This image has an empty alt attribute; its file name is step_5.png

Ostatnim krokiem jest przeniesienie plików pamięci podręcznej z „steamapps/shadercache/236390” do nowego folderu biblioteki Steam.

This image has an empty alt attribute; its file name is step_6.png
This image has an empty alt attribute; its file name is step_7.png
I voila, gra działa w nowym folderze biblioteki Steam.