Internet | coooltronic.pl

Category: Internet

Emoji komunizmu

Emoji komunizmu

Może to dziwić, jednak ustrój komunizmu na zachodzie jest odbierany cieplej niż w Polsce.
Dlaczego taka emoji w ogóle istnieje? Pierwszym głównym powodem jest, że komunizm jest legalny w większości krajów Zachodu i istnieją tam partie komunistyczne, dlatego taka emotka powstała.

Read more