Symbolem komunistycznych państw takich jak ZSRR był sierp i młot. Symbol zakazany w Polsce, dozwolony w krajach Zachodnich i obecny w standardzie Unicode.